Blog Kara Kara

Blog Kara Kara

Zustergemeente van Mol in Niger


Bébé Ramatoulaye

DelegatieGeplaatst door comité Kara Kara Mol za, mei 03, 2014 11:03:57

Bonjour;

Voilà les photos du nouveau bébé (Ramatoulaye).

Elle ressemble à sa maman ou son papa?

Salutations à tous.

Mamane.

  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post8

Goed nieuws uit Kara Kara

VrouwenprojectGeplaatst door comité Kara Kara Mol vr, april 04, 2014 20:03:41

Bonjour Louis,

La commune de kara-kara a obtenue auprès du Fonds Régionale de Dosso le financement de deux (2) microprojets d’un montant de (34 944 777 F CFA) pour aménager le marche de bétail de village de Yeldou et construire un magasin d’intrants agricole dans le village de Massama.

Mais la réalisation ces deux microprojets est conditionné par le versement de la contrepartie de la commune ou des communautés soit (5 269 019F CFA) pour cela le Maire de la commune de kara-kara a transmis une requête de financement de la contrepartie à la commune de Mol à travers le CCD.

Merci de votre compréhension ;

Mamane pour le CCD.

  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post7

Kara Karacomité zaterdag 01/02/2014

VergaderingGeplaatst door comité Kara Kara Mol za, februari 01, 2014 11:31:05Activiteiten in Kara Kara 1° trimester 2013

Project Mol Kara Kara

Ondersteuning van 11 vrouwengroepen
2 vrouwengroepen gestructureerd en org.
17 vrouwengroepen 3x opgevolgd
1 financiële steun voor zeepvorming
2 groepen ondersteund voor aankoop waterpomp
5 moestuinen georganiseerd en omkaderd
5 groepen gesteund met aankoop van zaden, mest en klein materiaal
30 vrouwen gevormd rond composteren
6 vrouwengroepen ondersteund met aankoop van meststoffen voor hun
pindavelden
2 supervisies van activiteiten MIP door drie leden van het CCD
1 gewone vergadering van het CCD

Micro project BTC

Omheining van moestuin Massama
1 waterput in Massama
1 bestuur gevormd voor de site van Massama
20 uitbaters van Massama gevormd rond tuinbouw
Aankoop van zaden en kleine materialen
Vis gezet in de vijver van de site van Angoual laboua
1 bestuur gevormd voor deze vijver
5 vissers gevormd voor de visvangst
1x steun voor aankoop vismateriaal

Scholenproject

1 pedagogische vorming voor leerkrachten
1 financiële ondersteuning voor de organisatie van examens
1 ondersteuning met aankoop van kleine materialen voor onderhoud van bureau van de sector pedagogie
4 opvolgingen van de geboortebossen in Kara Kara en Kalgo door de pedagogische raad
4 behandelingen met pesticide van de twee geboortebossen
2 opvolgingen van geboortebos door 2 leden van het CCD
7 scholen hebben voetballen gekregen
Overhandiging van schoolmateriaal aan de beste leerlingen
Aanleg van vier schooltuinen
Aankoop van materiaal voor deze tuinen
Opvolging van de 4 tuinen door een landbouwagent
2 bezoeken en 2 behandelingen voor de geiten van de 5 scholen
Aankoop van leerboeken en school materiaal
Aankoop van materialen en meubelen voor het vormingscentrum voor leerkrachten
Aankoop van pomp voor de school van Koudourou
Organisatie van eindejaar schoolfeest in school Angoual dambo

Gezondheidsprogramma

1 ondersteuning met aankoop onderhoudsmateriaal voor de 3 CSI’s
3 opvolgingen van de apotheek van KK en Yeldou
Organisatie van opkuis van site KK en Yeldou
1 sensibilisatieactie voor vrouwen ivm aids en seksuele aandoeningen in KK en Yeldou
Herstel van het dak van Dogondaji
1 steun aan herstel van woning dokter

Winkel van meststoffen in Angoual Dagné

6 opvolgingsmomenten
1 vorming voor de leden van de winkel i.v.m. verenigingsleven

TERI

2 ontmoetingen met de mensen van de vijf dorpen
4 opvolgingen voor de bouw van de vijf uitleencentra


Activiteiten in Karakara 2° trimester 2013

Project Mol Kara Kara

1 financiële ondersteuning voor de 5 beste vrouwengroepen
7 vrouwengroepen gestructureerd en org.
17 vrouwengroepen 2x opgevolgd
12 vrouwen van 6 groepen hebben vorming gekregen rond het aanmaken van zeep
5 kleine tuinen ondersteund in regenseizoen
5 moestuinen ondersteund met aankoop zaden en klein materiaal
4 opvolgingsbezoeken met de dorpschef voor milieu i.h.k. van de visvijver
5 moestuinen georganiseerd en omkaderd
5 groepen gesteund met aankoop van zaden, mest en klein materiaal
20 vrouwen gevormd rond composteren
1 ondersteuning voor vorming tegen belastingontduiking
1 finaciële ondersteuning voor gemeentelijke evaluatie van het landbouwseizoen 2013
2 x ondersteuning van aankoop meubelen voor het bureau van de gemeente
Ondersteuning van jaarlijks worsteltornooi
2 gewone vergadering van het CCD
Opmaak van programma’s rond: Vrouwenwerking, Drinkbaar water, Onderwijs, gezondheidszorg

Micro project BTC

Scholenproject

Vorming voor 32 leerkrachten
1 ondersteuning met onderhoudsmateriaal voor bureau pedagogique
2 opvolgingen geboortebossen
2 behandelingen van geboortebossen
Regelmatige opvolging van geboortebossen door plaatselijke animator
2 scholen hebben voetballen gekregen
Overhandiging van schoolmateriaal
Opzetten van 4 schooltuinen
Aankoop van materialen voor deze tuinen
Opvolging van de tuinen door plaatselijke animator
Opvolging van vetmestproject en behandeling van de geiten door de agent voor het grootbrengen van de dieren
Ondersteuning door aankoop van 3 pompen (JAPY www.pompes-japy.com)
Overhandiging van naaimeubelen aan het vormingscentrum
100 planten (welke?) aangeplant in school Maderassa
1 financiële steun voor het leggen van leidingen van een waterpomp in de school van KK
Aankoop van 3 metalen stoelen en 50 meter leiding voor school KK
1 opvolging van de scholen door de departementale inspecteur voor onderwijs.

Gezondheidsprogramma

Aankoop van onderhoudsmaterialen voor de 3 CSI’s
2 opvolgingen van de apotheken van KK en YeldouInrichten van apotheek in Dogondaji
Organisatie van kuisactie voor terrein CSI Yeldou
Sensibilisatieactie voor vrouwen i.v.m. aids en seks. overdraagbare ziektes
Constructie van 2 verbrandingsovens
Constructie van een waterbekken voor het wassen van lakens van de CSI van KK
Één overleg in de 3 CSI’s
Vorming van 25 traditionele vroedvrouwen
25 vroedvrouwen hebben verpleegstersjas gekregen
De drie CSI hebben verpleegjassen gekregen

Winkel van meststoffen in Angoual Dagné

2 technische ondersteuning voor beter beheer

TERI

1 brief aan TERI is onbeantwoord gebleven  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post6

Kort verslag werkgroep gezondheidszorg Kara Kara: 19 november 2013

GezondheidsprogrammaGeplaatst door comité Kara Kara Mol vr, november 22, 2013 21:58:15

Voorstelling van de film die we toegestuurd kregen uit Kara Kara

Korte voorstelling van de film over het gedeelte die de CSI’s aanbelangen. Het volledige filmpje staat op de website. Louis gaat het proberen te ondertitelen.
Het filmpje kan dan ook gebruikt worden op andere informatieactiviteiten.

Evaluatie gespreksavond.

Inhoudelijk zeer goed. Ook de voorbereiding zeer goed verlopen.
60 mensen kwamen komen opdagen.
We moeten deze gespreksavond verder opvolgen, om meer resultaten te bereiken o.a. op het vlak van fundraising.
Hoeveel nieuwe permanente opdrachten er gekomen zijn, kunnen we nog niet weten. We moeten de rekeninguittreksels van november nog ontvangen.
De avond zelf heeft 225 euro aan giften opgeleverd.
Een ander positief gevolg is, dat één van de aanwezigen een actie voor Kara Kara wil starten in het kader van ‘music for lfe’. Louis volgt dit verder op.

Het vervolg

We gaan een aantal brieven versturen ()er post) om de mensen ‘warm’ te houden:

We sturen een bedankingsbrief naar de mensen die storten met daarin een kort overzicht van de stand van zaken. Daarna vragen we hen ook een keuze te maken uit één van de foto’s die ze als tegenprestatie voor hun steun ontvangen.
Ze kunnen dit laten weten via mailadres. In brief ook verwijzen naar de website als informatiebron.

Een tweede brief sturen we naar de dokters die aanwezig waren op de gespreksavond. We bedanken hen voor hun interesse en moedigen hen aan om een permanente opdracht te starten t.v.v. het gezondheidsprogramma. Ook de flyer gaat mee in de brief. In de brief vermelden we ook onze website.

Een derde brief sturen we naar alle dokters van de regio Mol/Balen + dokters van de kliniek die niet aanwezig waren en ook nog niet steunen. In deze brief doen we eveneens een oproep voor steun + flyer.

Jan bezorgt Louis de ledenlijst van de dokters + de lijst van de dokters die aanwezig waren op de gespreksavond. Maarten zal de brief in het ziekenhuis verspreiden.

De flyers zijn ook al verspreid onder alle gemeente- en OCMW-raadsleden

Flyer zal ook in de wereldwinkel en op de geschenkenbeurs komen te liggen. Op de beurs is er een aparte Kara Kara stand.

Op één of andere manier (hier moeten we nog over nadenken) moeten we alle personeelsleden van het ziekenhuis op de hoogte brengen van het feit dat de kliniek dit project ondersteund. Op die wijze hopen we ook de betrokkenheid te vergroten. Een idee is om iets te doen op de nieuwjaarsreceptie. Maarten bekijkt dit even.

Binnen het ziekenhuis zouden we ook een aantal verplegers in de trekkersgroep moeten kunnen krijgen. Louis informeert eens bij Chris.

We willen eveneens een infoavond organiseren voor de verpleegkundigen van het OCMW met de PP van Maarten, onze flyers en foto’s.

Tot slot moeten we goed de lijst van storters bijhouden om te zien of er geen afvallen, om bedankingsbriefjes rond te sturen, …

Het gezondheidsprogramma.

Louis heeft een mail verstuurd naar Kara Kara met de vraag om een activiteitenplanning voor het project te maken voor de volgende drie jaar (logisch kader, budgetering, prioriteiten) en met speciale aandacht voor de watervoorziening.

Als we de activiteitenplanning ontvangen hebben moeten we dit eens goed bestuderen en onze commentaren opgeven. We kunnen dan dokter Paul Bosseyns in Duffel gaan bezoeken om zijn mening hierover te vragen.

Wat Memisa betreft: Zij krijgen eveneens het filmpje + een overzicht van de materialen die aangekocht moeten worden voor het derde CSI in Dogon-Daiji. Ze hebben reeds de PP van maarten gekregen en waren zeer tevreden over de werking.

Rit en Givi (lid Kara Karacomité) nemen contact op met Smet putboringen om te kijken of ze niet mee willen sponsoren aan de bouw van waterputten in Kara Kara.

In januari komt er een nieuwe nieuwsbrief uit.

  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post5

Kara Karacomité zaterdag 16/11/2013

VergaderingGeplaatst door comité Kara Kara Mol vr, november 22, 2013 21:52:35

Nieuws uit Kara Kara

We kregen van Mamane een filmpje opgestuurd over de werking in Kara Kara.

Het is een korte film, met veel interviews maar het gaf toch een goed beeld van onze werking in Kara Kara.

Het is wel in het Frans en we gaan proberen om het te ondertitelen.

Jos heeft het op de website gezet, dus als je het (nog) eens wil bekijken het kan. Langs deze kant ook de Jos feliciteren met het bijhouden en opfleuren van de website het loont zeker de moeite om er eens langs te surfen en aan te bevelen bij vrienden, familie, vriendinnen, …

Louis stuurt brief naar Mamane om hem te bedanken.

Verder sturen we ook nog een brief met de vraag om een budget op te stellen voor de volgende drie jaar + een overzicht te geven van de uitgaven voor 2013 en een overzicht van de activiteiten.


Terugblik op de gespreksavond.

De avond was zeer goed voorbereid en zat heel goed in elkaar.

Spijtig dat onze gasten uit KK niet aanwezig waren, maar dit werd zeer goed opgevangen door onze gastspreker Dr. Bosseyn, die zelf jarenlang actief was in Niger en nu hoofd is van de dienst gezondheidsprogramma’s van het federaal ministerie voor ontwikkelingssamenwerking.

Dirk Draulans en Tessa Vermeiren waren respectievelijk als spreker en moderator uitstekend.

Ook Maarten was heel goed met gebruik van een zeer goede powerpoint.

De reacties van de aanwezigen waren zeer positief!

Er waren 60 mensen komen luisteren, wat toch een succes genoemd kan worden.

Er zijn nog flyers met de oproep tot steun over. We moeten deze verder verdelen. Hubert deelt er uit op de gemeenteraad en Rit op de OCMW-raad.

Verder zullen de flyers ook verdeeld worden onder de dokters.

Naar de toekomst zouden we iets gelijkaardigs willen organiseren voor andere groepen. We denken hierbij aan het personeel van het OCMW, de verpleegkundigen van het ziekenhuis, …Financieel overzicht

Geerd heeft een overzicht gegeven.

Met de voorziene bijdragen moeten we normaal gezien onze projecten kunnen blijven ondersteunen.

Voor het gezondheidsprogramma willen we in de toekomst ook meer gaan investeren in waterbronnen voor de verschillende dorpjes. Rit en Givi gaan hiervoor contact opnemen meet Smet putboringen. Misschien willen zij wel sponsoren.

Louis informeert bij MEMISA naar hun ervaringen met waterbronnen en informeert ook bij Mamane naar een budget en het aantal boringen dat ze willen voorzien.

Op basis hiervan kunnen we een planning opmaken.

Onze stand op de wereldwinkel geschenkenbeurs

We gaan weer een standje openhouden op de beurs, die doorgaat op 7 en 8 december.

Het standje wordt opgebouwd op vrijdag 6 december vanaf 18 uur in de Robiano zaal van de Rozenberg.

Voor de stand voorzien we weer zaden, zeepje (Chris) en suikerbonen (Rit). Aankleding, materiaal jongerententoonstelling + koffers van Chris.


Ons jaarlijks etentje.

Dit gaat door op zaterdag 11 januari om 19 uur in de Badi.

Partners zijn ook welkom!!!!!!

  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post4

Bericht van Tahirou

DelegatieGeplaatst door Jos Bertels za, oktober 19, 2013 10:47:42

Bonsoir louis, le CMK,

J’espère que vous vous portez tous très bien malgré le regret de l’annulation du voyage. Vous comprendrez également toute ma déception suite aux désagréments. J’aurai bien voulu assister à la réunion du 17 octobre avec les docteurs et à bien d’autres, mais hélas ; j’espère aussi que vous avez bien passé la réunion et que le moment soit agréable avec les docteurs.

Mais en dépit de tous ses précédents malheureux, le travail doit continuer bien ; ne cédez pas au découragement. Pour ma part je vous souhaite beaucoup de courage. Mes pensés vont également aux 2 femmes membres de la délégation qui ont déjà commencé à rêver.

Le plus important pour nous tous, c’est de bien continuer le travail dans le même élan et de faire encore plus. Les perspectives pour le futur sont prometteuses et radieuses, j’en suis sûr.

Cordialement

Tahirou  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post3

voorbereiding delegatie en gespreksavond

VergaderingGeplaatst door Jos Bertels di, oktober 01, 2013 21:02:59

Hallo,

Nu zaterdag 5 oktober om 10 uur is er weer een Kara Karacomité in het wereldhuis.

Ik zou willen vragen toch zeker te komen, omdat we van 15 tot 23 oktober een delegatie uit KK te gast hebben en er toch wat taken verdeeld moeten worden.

Daarnaast is er op 17 oktober ook nog de gesprekavond in het college waar nog wat afspraken rond gemaakt moeten worden.

groetjes

Louis Geysmans  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post2

Gespreksavond

DelegatieGeplaatst door comité Kara Kara Mol do, september 26, 2013 22:32:25
Kracht en hoop in Afrika.

Een gespreksavond met Dr. Babadi uit Kara Kara (Niger), Dirk Draulans en Tessa Vermeiren.

N.a.v. het bezoek van een delegatie uit onze zustergemeente Kara Kara in Niger, organiseren we een gespreksavond rond de kracht van hoop in onze zustergemeente Kara Kara en Afrika.

We zijn blij dat naast onze gast dr. Babadi, ook Dirk Draulans en Tessa Vermeiren zich vrij hebben kunnen maken om deel te nemen aan deze gespreksavond.
De avond gaat door in de feestzaal van het St. Jan Berchmanscollege in Mol op donderdag 17 oktober. Aanvang is om 20.30 en de inkom is gratis.


Van 14 tot 23 oktober is er een vijfkoppige delegatie uit onze zustergemeente Niger te gast in Mol.
We willen van deze gelegenheid gebruik maken, om in samenwerking met de Huisartsenkring, het ziekenhuis van Mol, het Kara Kara comité en de dienst ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Mol, een gespreksavond te organiseren over de gezondheidszorg in onze zustergemeente.

Naast een voorstelling en een stand van zaken van het Gezondheidsprogramma komt Dr Babadi zijn persoonlijk verhaal vertellen.

Dirk Draulans
zal vanuit zijn ervaringen in Afrika en zijn kennis als bioloog, het verhaal in een breder kader plaatsen.

De avond zal aaneengepraat worden door Tessa Vermeiren, voormalig redacteur van Knack (en dus ex-collega van Dirk Draulans).Na de uiteenzetting is er nog de mogelijkheid om gezellig bij een drankje en Afrikaans hapje na te praten en kennis te maken met onze gasten. Je vindt er natuurlijk ook nog meer informatie over al onze projecten en programma’s in Kara Kara.

Meer info: dienst ontwikkelingssamenwerking Mol – dosmol@skynet.be – 014 32 08 90 of op de website van het Kara Karacomité.  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post1
Volgende »