Blog Kara Kara

Blog Kara Kara

Zustergemeente van Mol in Niger


Kort verslag werkgroep gezondheidszorg Kara Kara: 19 november 2013

GezondheidsprogrammaGeplaatst door comité Kara Kara Mol vr, november 22, 2013 21:58:15

Voorstelling van de film die we toegestuurd kregen uit Kara Kara

Korte voorstelling van de film over het gedeelte die de CSI’s aanbelangen. Het volledige filmpje staat op de website. Louis gaat het proberen te ondertitelen.
Het filmpje kan dan ook gebruikt worden op andere informatieactiviteiten.

Evaluatie gespreksavond.

Inhoudelijk zeer goed. Ook de voorbereiding zeer goed verlopen.
60 mensen kwamen komen opdagen.
We moeten deze gespreksavond verder opvolgen, om meer resultaten te bereiken o.a. op het vlak van fundraising.
Hoeveel nieuwe permanente opdrachten er gekomen zijn, kunnen we nog niet weten. We moeten de rekeninguittreksels van november nog ontvangen.
De avond zelf heeft 225 euro aan giften opgeleverd.
Een ander positief gevolg is, dat één van de aanwezigen een actie voor Kara Kara wil starten in het kader van ‘music for lfe’. Louis volgt dit verder op.

Het vervolg

We gaan een aantal brieven versturen ()er post) om de mensen ‘warm’ te houden:

We sturen een bedankingsbrief naar de mensen die storten met daarin een kort overzicht van de stand van zaken. Daarna vragen we hen ook een keuze te maken uit één van de foto’s die ze als tegenprestatie voor hun steun ontvangen.
Ze kunnen dit laten weten via mailadres. In brief ook verwijzen naar de website als informatiebron.

Een tweede brief sturen we naar de dokters die aanwezig waren op de gespreksavond. We bedanken hen voor hun interesse en moedigen hen aan om een permanente opdracht te starten t.v.v. het gezondheidsprogramma. Ook de flyer gaat mee in de brief. In de brief vermelden we ook onze website.

Een derde brief sturen we naar alle dokters van de regio Mol/Balen + dokters van de kliniek die niet aanwezig waren en ook nog niet steunen. In deze brief doen we eveneens een oproep voor steun + flyer.

Jan bezorgt Louis de ledenlijst van de dokters + de lijst van de dokters die aanwezig waren op de gespreksavond. Maarten zal de brief in het ziekenhuis verspreiden.

De flyers zijn ook al verspreid onder alle gemeente- en OCMW-raadsleden

Flyer zal ook in de wereldwinkel en op de geschenkenbeurs komen te liggen. Op de beurs is er een aparte Kara Kara stand.

Op één of andere manier (hier moeten we nog over nadenken) moeten we alle personeelsleden van het ziekenhuis op de hoogte brengen van het feit dat de kliniek dit project ondersteund. Op die wijze hopen we ook de betrokkenheid te vergroten. Een idee is om iets te doen op de nieuwjaarsreceptie. Maarten bekijkt dit even.

Binnen het ziekenhuis zouden we ook een aantal verplegers in de trekkersgroep moeten kunnen krijgen. Louis informeert eens bij Chris.

We willen eveneens een infoavond organiseren voor de verpleegkundigen van het OCMW met de PP van Maarten, onze flyers en foto’s.

Tot slot moeten we goed de lijst van storters bijhouden om te zien of er geen afvallen, om bedankingsbriefjes rond te sturen, …

Het gezondheidsprogramma.

Louis heeft een mail verstuurd naar Kara Kara met de vraag om een activiteitenplanning voor het project te maken voor de volgende drie jaar (logisch kader, budgetering, prioriteiten) en met speciale aandacht voor de watervoorziening.

Als we de activiteitenplanning ontvangen hebben moeten we dit eens goed bestuderen en onze commentaren opgeven. We kunnen dan dokter Paul Bosseyns in Duffel gaan bezoeken om zijn mening hierover te vragen.

Wat Memisa betreft: Zij krijgen eveneens het filmpje + een overzicht van de materialen die aangekocht moeten worden voor het derde CSI in Dogon-Daiji. Ze hebben reeds de PP van maarten gekregen en waren zeer tevreden over de werking.

Rit en Givi (lid Kara Karacomité) nemen contact op met Smet putboringen om te kijken of ze niet mee willen sponsoren aan de bouw van waterputten in Kara Kara.

In januari komt er een nieuwe nieuwsbrief uit.

  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post5