Blog Kara Kara

Blog Kara Kara

Zustergemeente van Mol in Niger


Kara Karacomité zaterdag 01/02/2014

VergaderingGeplaatst door comité Kara Kara Mol za, februari 01, 2014 11:31:05Activiteiten in Kara Kara 1° trimester 2013

Project Mol Kara Kara

Ondersteuning van 11 vrouwengroepen
2 vrouwengroepen gestructureerd en org.
17 vrouwengroepen 3x opgevolgd
1 financiële steun voor zeepvorming
2 groepen ondersteund voor aankoop waterpomp
5 moestuinen georganiseerd en omkaderd
5 groepen gesteund met aankoop van zaden, mest en klein materiaal
30 vrouwen gevormd rond composteren
6 vrouwengroepen ondersteund met aankoop van meststoffen voor hun
pindavelden
2 supervisies van activiteiten MIP door drie leden van het CCD
1 gewone vergadering van het CCD

Micro project BTC

Omheining van moestuin Massama
1 waterput in Massama
1 bestuur gevormd voor de site van Massama
20 uitbaters van Massama gevormd rond tuinbouw
Aankoop van zaden en kleine materialen
Vis gezet in de vijver van de site van Angoual laboua
1 bestuur gevormd voor deze vijver
5 vissers gevormd voor de visvangst
1x steun voor aankoop vismateriaal

Scholenproject

1 pedagogische vorming voor leerkrachten
1 financiële ondersteuning voor de organisatie van examens
1 ondersteuning met aankoop van kleine materialen voor onderhoud van bureau van de sector pedagogie
4 opvolgingen van de geboortebossen in Kara Kara en Kalgo door de pedagogische raad
4 behandelingen met pesticide van de twee geboortebossen
2 opvolgingen van geboortebos door 2 leden van het CCD
7 scholen hebben voetballen gekregen
Overhandiging van schoolmateriaal aan de beste leerlingen
Aanleg van vier schooltuinen
Aankoop van materiaal voor deze tuinen
Opvolging van de 4 tuinen door een landbouwagent
2 bezoeken en 2 behandelingen voor de geiten van de 5 scholen
Aankoop van leerboeken en school materiaal
Aankoop van materialen en meubelen voor het vormingscentrum voor leerkrachten
Aankoop van pomp voor de school van Koudourou
Organisatie van eindejaar schoolfeest in school Angoual dambo

Gezondheidsprogramma

1 ondersteuning met aankoop onderhoudsmateriaal voor de 3 CSI’s
3 opvolgingen van de apotheek van KK en Yeldou
Organisatie van opkuis van site KK en Yeldou
1 sensibilisatieactie voor vrouwen ivm aids en seksuele aandoeningen in KK en Yeldou
Herstel van het dak van Dogondaji
1 steun aan herstel van woning dokter

Winkel van meststoffen in Angoual Dagné

6 opvolgingsmomenten
1 vorming voor de leden van de winkel i.v.m. verenigingsleven

TERI

2 ontmoetingen met de mensen van de vijf dorpen
4 opvolgingen voor de bouw van de vijf uitleencentra


Activiteiten in Karakara 2° trimester 2013

Project Mol Kara Kara

1 financiële ondersteuning voor de 5 beste vrouwengroepen
7 vrouwengroepen gestructureerd en org.
17 vrouwengroepen 2x opgevolgd
12 vrouwen van 6 groepen hebben vorming gekregen rond het aanmaken van zeep
5 kleine tuinen ondersteund in regenseizoen
5 moestuinen ondersteund met aankoop zaden en klein materiaal
4 opvolgingsbezoeken met de dorpschef voor milieu i.h.k. van de visvijver
5 moestuinen georganiseerd en omkaderd
5 groepen gesteund met aankoop van zaden, mest en klein materiaal
20 vrouwen gevormd rond composteren
1 ondersteuning voor vorming tegen belastingontduiking
1 finaciële ondersteuning voor gemeentelijke evaluatie van het landbouwseizoen 2013
2 x ondersteuning van aankoop meubelen voor het bureau van de gemeente
Ondersteuning van jaarlijks worsteltornooi
2 gewone vergadering van het CCD
Opmaak van programma’s rond: Vrouwenwerking, Drinkbaar water, Onderwijs, gezondheidszorg

Micro project BTC

Scholenproject

Vorming voor 32 leerkrachten
1 ondersteuning met onderhoudsmateriaal voor bureau pedagogique
2 opvolgingen geboortebossen
2 behandelingen van geboortebossen
Regelmatige opvolging van geboortebossen door plaatselijke animator
2 scholen hebben voetballen gekregen
Overhandiging van schoolmateriaal
Opzetten van 4 schooltuinen
Aankoop van materialen voor deze tuinen
Opvolging van de tuinen door plaatselijke animator
Opvolging van vetmestproject en behandeling van de geiten door de agent voor het grootbrengen van de dieren
Ondersteuning door aankoop van 3 pompen (JAPY www.pompes-japy.com)
Overhandiging van naaimeubelen aan het vormingscentrum
100 planten (welke?) aangeplant in school Maderassa
1 financiële steun voor het leggen van leidingen van een waterpomp in de school van KK
Aankoop van 3 metalen stoelen en 50 meter leiding voor school KK
1 opvolging van de scholen door de departementale inspecteur voor onderwijs.

Gezondheidsprogramma

Aankoop van onderhoudsmaterialen voor de 3 CSI’s
2 opvolgingen van de apotheken van KK en YeldouInrichten van apotheek in Dogondaji
Organisatie van kuisactie voor terrein CSI Yeldou
Sensibilisatieactie voor vrouwen i.v.m. aids en seks. overdraagbare ziektes
Constructie van 2 verbrandingsovens
Constructie van een waterbekken voor het wassen van lakens van de CSI van KK
Één overleg in de 3 CSI’s
Vorming van 25 traditionele vroedvrouwen
25 vroedvrouwen hebben verpleegstersjas gekregen
De drie CSI hebben verpleegjassen gekregen

Winkel van meststoffen in Angoual Dagné

2 technische ondersteuning voor beter beheer

TERI

1 brief aan TERI is onbeantwoord gebleven  • Reacties(0)//blog.karamol.be/#post6